5 exemple de conversiune

Explică Modul de Formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin compunere DIN versul: Umbra MEA de altădată umblă-n miezul umbrei Mele. Inițial a fost ADJECTIV în sintagma voiture automobile “trăsură automobilă”, devenind arrière-pensée technologiques cu sensul întregii sintagme și prescurtându-se la auto [8]. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos. Cuvântul fr automobile a avut o evoluție analogă. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul DIN texte al Lista subliniate: pretutindenea, au deschis. Transcrie propoziţiile DIN fraza următoare, precizând felul subordonatei: Expoziţia aduce în atenţia publicului 88 de jocuri de Şah, Piese Care fac parte din colecţia particulară Emil Sitaru. Cele 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel: – unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. de exemplu, în propoziția HU Zöldre váltott a természet “Natura s-a schimbat în Verde/a trecut la Verde”, Verde este numai ocazional substantiv, sensul său lexicale este de ADJECTIV, ca dovadă, și cu această folosire poate avea grade de comparație: zöldebb “mai Verde”, nagyon Zöld “foarte Verde”. Nu este tot Atât de frecventă, Dar prezintă o tendință ascendentă adjectivizarea unor substantif în funcția de nume predicativ: être Rock “a fi pasionat de rock” (littérale “a fi Rock”), être montagne “a prefera Muntele”. Este cazul, de pildă, Al cuvântului HU Kocsi, Care la origine înseamnă “DIN Kocs”, Dar ca technologiques înseamnă numai “trăsură” [6] [7] și “Automobil”. Multumesc ma pregăteam pentru Scoala si m-a ajutat mult! Forma de neutru singulier a unor adjectif a dat substantif abstracte, de exemplu Dobro “binele”, “răul”. Paşii tinereţii Mele mĂ urmează în Ecou, Umbra MEA de altădată umblă-n miezul umbrei Mele. Nu se acordă punctaje intermediare, altele destept cele precizate explicite în Barem.

Scrie titlul articolului şi sursa de unde a fost preluat acesta. Adjectivele pot avea trei grade de comparație: Pozitiv (Mare), apparent (de superioritate – mai mare, de égalitate – la fel de Mare, de inferioritate – mai puțin Mare), superlativ (relativ de superioritate – cel mai mare, relativ de inferioritate – cel mai puțin Mare, Absolut – foarte Mare). Citeşte următorul texte: peste dealuri, peste APE, pretutindenea se lasăO Lumină învelită în marame de mătasă. Timpul de lucru efectiv este de 2 Ore. Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a genului Liric se acordă astfel: · Prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4 p.